Twoja firma w internecie
W EntroCMS ustawisz swoje teksty i zdjęcia
Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach
jQuery Slider


        Kadry «
        

 

 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników oraz innych dokumentów kadrowych
 • weryfikacja ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników
 • sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili przyjęcia i po ustaniu stosunku pracy ( umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • sporządzanie umów zleceń / umów o dzieło
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji urlopu
 • prowadzenie zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników do ZUS
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie skierowań na wstępne/okresowe/kontrolne
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • sporządzanie skierowań na badania lekarskie oraz szkolenia BHP
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac na podstawie obowiązujących składników wynagrodzeń
 • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie informacji (ZUS RMUA) dla pracowników
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków
 • prowadzenie kart zasiłkowych
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań GUS        
        
        © 2015 entro24.com