Twoja firma w internecie
W EntroCMS ustawisz swoje teksty i zdjęcia
Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach
jQuery Slider


        Księgowość «
        

 

  • prowadzenie i przechowywanie ewidencji podatkowej i dokumentacji, do której zobowiązany jest podatnik,
  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
  • nadzór nad terminami płatności zobowiązań,
  • monitorowanie należności,
  • prowadzenie i przechowywanie rejestrów VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT,
  • sporządzanie pism do urzędów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy        
        
        © 2015 entro24.com